Opdrachten

De opdrachten van de brandweer zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar ze omvatten een grote waaier aan noodinterventies.

  • Interventies bij brand en ontploffing
  • Technische hulpverleningswerkzaamheden
  • Dringende medische bijstand
  • Preventie
  • Vervuiling
  • Overstromingen
  • Telecommunicatie
  • Internationale opdrachten
  • Preventieve opdrachten
  • Ondersteuning aan Politie en Justitie