Vacature

Procedure:

Kandidaturen worden open verklaard door het stadsbestuur in de maand september.
Na het indienen van de nodige formulieren, worden de kandidaten dan toegelaten tot de aanwervingsprocedure (zie verder aanwervingsvoorwaarden).
Indien de kandidaat voldoet aan alle voorwaarden, start hij op 1 januari met zijn stagejaar.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Onderdaan zijn van een EG lidstaat.
 • Woonachtig zijn in de gemeente waar de brandweerdienst is gevestigd of in een straal van 4 km rond de post waar de tewerkstelling gebeurt.
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Ten minste 1,60 meter groot zijn
 • Van goed zedelijk gedrag zijn
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Lichamelijk geschikt bevonden zijn ingevolge een medisch onderzoek
 • Slagen in de 10 sportproeven:
  1. 10 x opdrukken
  2. 4 x optrekken aan boom of brug, handpalm naar binnen
  3. 4 meter op evenwichtsbalk van 7 cm breed op 1,2 m hoogte lopen in 8 seconden 
  4. 4 meter touwklimmen in 15 seconden
  5. beklimmen luchtladderwagen 20 meter, helling 70°, in 50 seconden
  6. een persoon dragen met ongeveer gelijk lichaamsgewicht over een afstand van 50 meter in 40 seconden
  7. 2 meter lengtesprong zonder aanloop
  8. dieptesprong van 2 meter hoogte
  9. 600 meter lopen in 2 minuten 45 seconden
  10. 50 meter zwemmen in 80 seconden

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 8 van de 10 proeven met goed gevolg doorstaan, ermee rekening houdend dat de proeven 3 en 5 eliminerend zijn.

 • De kandidaat heeft ook een gesprek met de officieren betreffende zijn motivatie.


Stagejaar

Na het doorlopen van de aanwervingsprocedure begin je je carrière bij de brandweer als stagiair-brandweerman. Hiertoe teken je een stagecontract van één jaar. Tijdens het stagejaar moet je een cursus volgen aan de provinciale brandweerschool. Deze bestaat uit totaal 132 lesuren (theorie en praktijk). De cursus start eind januari en de examens van het eerste deel gaan door eind mei. Na het verlof volgt er nog een doorgedreven praktijk opleiding, gevolgd door het eindexamen. De cursist kan zelf kiezen wanneer hij de lessen volgt, ofwel tijdens de week (2 lesavonden per week) ofwel de ganse zaterdag. Om deel te mogen nemen aan de examens moet men wel 80% aanwezig zijn geweest in de lessen.

Hiernaast leer je ook de werking kennen van ons korps door deel te nemen aan de interventies, de oefeningen, de weekdienst, … en alle andere activiteiten.
Naast een zo groot mogelijke deelname aan de dringende interventies zijn alle leden van de brandweer verplicht om deel te nemen aan volgende activiteiten:
 • de 12 maandelijkse algemene oefeningende opendeurdag; 
 • de uitstappen: 21 juli, 11 november, eind november: Sint Barbara
 • de weekdienst.


Weekdienst

Het personeel is ingedeeld in weekploegen. De weekploegen zijn elk om beurt “met weekdienst”, in Menen om de 6 weken en in Lauwe om de 4 weken.

De weekdienst begint op vrijdagavond om 19 uur tot de week erop de vrijdagavond om 19 uur. Tijdens zijn weekdienst moet iedere brandweerman permanent beschikbaar zijn (oproepbaar met zijn beeper), behalve tijdens de werkdagen van 8 uur ’s morgens tot 17 uur ’s avonds. Je kan je natuurlijk laten vervangen door een collega, als je op één of ander moment belet bent tijdens je weekdienst.

Naast haar centrale en belangrijke rol bij dringende interventies voert de weekploeg ook alle niet-dringende interventies (karweien) uit: opruimen wegdek na verkeersongeval, wateroverlast, wespennesten, …. Hiernaast verricht de weekploeg ook de systematische controle van de hydranten in haar sector, assisteert bij feestelijkheden, vervult wacht- en bewakingsdiensten, ….


Evaluatie stage

Op het einde van het stagejaar wordt de kandidaat geëvalueerd door de stage-commissie. Wanneer hij zijn diploma behaald heeft van stagiair-brandweerman en een gunstige beoordeling krijgt van de stagecommissie wordt hij in dienst genomen als effectief brandweerman.


Bijkomende informatie

Geïnteresseerd? Neem contact met de verantwoordelijke voor de stagiairs: Sergeant Jean-Luc Maréchal, P. Benoitstraat 17, 8930 Menen tel privé 056/51.20.26.